Mera gräsmatta

2007-05-04

Hade tröttnat lite på vår baksida och bestämt oss för att göra något åt den.

Vi hade ju tidigare lagt trädgårdsslipers längst ner i slänten och nu gjorde vi en nivå till ovanför dem. Vi tänkte utöka gräsmattan på bägge sidorna om trappan. På den sidan som är närmast i bild hade vi en rabatt som var avgränsad med betongplattor (man ser att den höll på att ramla ihop). Vi tyckte att det blev ganska bra då det var färdigt, trots att det nog ser lite snett ut om man tittar från luften. Beror på att slänten inte alls legat i linje med huset.

Nästa steg skulle bli att göra något åt vår fallfärdiga trall på baksidan.